Wzór wypełnionego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Plik pobrano już 431 razy!
Od teraz możesz pobrać plik wzór_wypełnionego_wniosku_o_wydanie_orzeczenia_o_stopniu_niepełnosprawności w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Plik jest gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 06/12/2023
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

W miarę możliwości prosimy o drukowanie dokumentów w formacie A4 na obu stronach. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. Wzór wypełninia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawnościWNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. (dla osób powyżej 16 roku życia). 1. O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. TAK/NIE*.Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności − dorośli · Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw. WNIOSEK (dla osób powyżej 16 roku życia). 1. O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TAK / NIE *. – dla osób, które pierwszy raz ubiegają się o.

Jak wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wzór

Uważasz, że jesteś osobą niepełnosprawną i masz więcej niż 16 lat? Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Sprawdź, jak to zrobić.Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:.dowód osobisty. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. (Dane personalne proszę wypełnić drukowanymi literami). Nr sprawy: MZON.610.Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności?. Nie ma ujednoliconego wzoru wniosku stosowanych w całym kraju.Zwracam się z prośbą o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla. Oryginał wniosku i informacji o zakresie opieki (dokładnie wypełnić każdą.

Jak wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wzór

Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego wypełnione czytelnie we wszystkich rubrykach wydane w ciągu miesiąca poprzedzającego złożenie. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Dane przedstawiciela ustawowego/ pełnomocnika (wypełnić w przypadku, gdy osoba zainteresowana. Wypełnij wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie niepełnosprawności (na przykład opinia. dowód osobisty. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. (Dane personalne proszę wypełnić drukowanymi literami). Nr sprawy: MZON.610.Zwracam się z prośbą o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla. Oryginał wniosku i informacji o zakresie opieki (dokładnie wypełnić każdą.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2021

a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia. Orzekania o Niepełnosprawności Bojkowska 20 44-100 Gliwice. Wniosek o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności: W celu uzyskania orzeczenia. Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.).WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. DO MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BIAŁYMSTOKU. Wniosek składam. wózkach inwalidzkich oraz osób, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju), □ ulg i uprawnień na podstawie innych przepisów. Page 2.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2020 jak wypełnić

ORZECZNICTWO – Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności. 24‑10‑2018 08:02:56. Wniosek osoby. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:.1328 z późn. zm.) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – brak stopnia niepełnosprawności. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ: WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ. Dane przedstawiciela ustawowego (wypełnić w przypadku, gdy osobą zainteresowaną jest: dziecko w wieku od 16 do 18 lat lub osoba.WNIOSEK. W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. PIERWSZORAZOWY / POWTÓRNY / W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ STANU ZDROWIA*. (wypełniać czytelnie.

Dodaj komentarz