Wzór wniosku o urlop dla poratowania zdrowia 2019

Plik pobrano już 392 razy!
Od teraz możesz pobrać plik wzór_wniosku_o_urlop_dla_poratowania_zdrowia_2019 w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Plik jest gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/02/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów, Po otrzymaniu wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na leczenie. Treść wniosku nie jest określona przepisami – propozycja wzór nr 3.WZÓR 1. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia · WZORY DOKUMENTÓWUrlopy 8 maja 2019 DOCX. Oceny zasadności skorzystania z tego urlopu dokonuje lekarz, a nie dyrektor placówki, w związku z tym nauczyciel nie musi we wniosku o urlop. Dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany w skierowaniu. Page 4. Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły o skierowanie na badania.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia 2020 druk

Nauczyciel: • Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu. 10a. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia. Dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany w skierowaniu. Page 4. Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły o skierowanie na badania. w sprawie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia po nowemu. Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkolaWniosek. o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Na podstawie art. 73 ust. 10j ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zwracam się z prośbą o.

Wniosek o urlop zdrowotny nauczyciela 2020

1. Nauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły. 2. Dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne udzielenia urlopu są. Orzeczenie lekarskie wydawane jest w 3 egzemplarzach: jeden doręcza się nauczycielowi, drugi dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej. Prawa i obowiązki dyrektora placówki. Dyrektor: Udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego, Na. Wniosek. o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Na podstawie art. 73 ust. 10j ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zwracam się z prośbą o. Nauczyciel chce jednak skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, czy może? Patryk Kuzior 28 grudnia 2017 r. Udzielenie urlopu zdrowotnego. Wniosek o ulgę w.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia 2020 wzór

Nauczyciel: • Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu. w sprawie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia po nowemu. Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkolaWniosek. o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Na podstawie art. 73 ust. 10j ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zwracam się z prośbą o. 10a. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia. Dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany w skierowaniu. Page 4. Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły o skierowanie na badania.

Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia 2020 druk

Wyjaśnienia MEN w sprawie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Pobierz wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia>>. dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia. 10c. Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla. Pobierz wzór wniosku dyrektora. 5 lutego 2020 r. Urlopy i zwolnienia od pracy pracowników oświaty · Złożenie wniosku o urlop dla. Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla. Dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany w skierowaniu. Page 4. Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły o skierowanie na badania.

Dodaj komentarz