Wzór wniosku nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny

Plik pobrano już 718 razy!
Od teraz możesz pobrać plik wzór_wniosku_nauczyciela_o_przeniesienie_w_stan_nieczynny w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Plik jest gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 24/04/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny. Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie zaloguj się. Adres e-mail lub login:.przyczyn organizacyjnych, tj. na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, ma prawo złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny.możliwość przeniesienia w stan nieczynny złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora szkoły oświadczenie dyrektora o przeniesieniu.Wzór wniosku nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny. Dodano: 21 czerwca 2021. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to Drukuj.i zło eniem wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst.

Wzór wniosku o przeniesienie w stan nieczynny

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Dyrektorzy, Nauczyciele. pdf · doc. Wzór decyzji dyrektora dopuszczającej programy do użytku szkolnego. Dyrektorzy.Stan nieczynny z Karty Nauczyciela i ustawy likwidującej gimnazja. pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny – patrz wzór na 2 w. Składam wniosek o przeniesienie mnie w stan nieczynny na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny. Dokument wzorcowy. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji. możliwość przeniesienia w stan nieczynny złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora szkoły oświadczenie dyrektora o przeniesieniu.

stan nieczynny nauczyciela 2020/2021

Stan nieczynny, czyli ? w stan zatrudnienia, bez świadczenia pracy, trwający przez okres sześciu miesięcy. Zgodnie z art. 20 ust. 5c Karty. Czy nauczyciel zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu ma możliwość przejścia w stan nieczynny? Czy nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu na pół etatu. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo tylko do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz do tzw. dodatku wiejskiego. i zło eniem wniosku o przeniesienie w stan nieczynny, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst. Przeniesienie w stan nieczynny nie powoduje ustania zatrudnienia. Stosunek pracy ulega „zawieszeniu”, a nauczyciel nadal pozostaje w.

Stan nieczynny nauczyciela

‒ z upływem 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, ‒ z dniem odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela (tj. jeśli nauczyciel nie zgadza się na. Karta Nauczyciela. Ze stanu nieczynnego nie mogą korzystać nauczyciele likwidowanej szkoły. W tym wypadku następuje rozwiązanie stosunku pracy. Przejście w stan nieczynny opłaca się bez wątpienia tym nauczycielom, którym brakuje mniej niż 6 miesięcy do nabycia prawa do nagrody. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 6 przywołanej ustawy, nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z przeniesienia w stan nieczynny może skorzystać tylko nauczyciel zwolniony na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Zwolnienie na innej.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez nauczyciela dyplomowanego wzór

Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy. Wzór 1. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą • 133. Wzór 2.w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.Wzór porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas. Awans na nauczyciela dyplomowanego · Staż nauczyciela. Pytania i odpowiedzi · Wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania o rozwiązanie stosunku pracy · Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela zawartej na czas określony. Awans na nauczyciela dyplomowanego · Staż nauczyciela.

Dodaj komentarz