Wzór wniosku o niepełnosprawności

wózkach inwalidzkich oraz osób, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju), □ ulg i uprawnień na podstawie innych przepisów. Page 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności − dorośli · Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw. W miarę możliwości prosimy o drukowanie dokumentów w formacie A4 na obu stronach. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia15 lipca. 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Wzór wypełninia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.

Wzór wypełnionego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

W miarę możliwości prosimy o drukowanie dokumentów w formacie A4 na obu stronach. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. Wzór wypełninia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawnościWNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. (dla osób powyżej 16 roku życia). 1. O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. TAK/NIE*.Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności − dorośli · Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw. WNIOSEK (dla osób powyżej 16 roku życia). 1. O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TAK / NIE *. – dla osób, które pierwszy raz ubiegają się o.