Wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej

WNIOSEK. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości reguluje: Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w. WNIOSEK. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej. Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Załączniki. Wniosek o udostępn..ji publicznej, 20,54 KB.