Umowa darowizny gotówki

Umowa darowizny środków pieniężnych. Zawarta w dniu. Podpisując przedmiotową umowę obdarowany kwituje odbiór kwoty, o której mowa w § 1.*).www.druki.gofin.pl – Wzór umowy darowizny środków pieniężnych przez rodziców dla syna lub córki.Podpisując umowę, Obdarowany kwituje odbiór przedmiotu darowizny. § 3. Darczyńca oświadcza, iż jest to pierwsza darowizna, którą czyni na rzecz Obdarowanego.Umowa darowizny kwoty pieniężnej. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa. Umowa darowizny uregulowana została w art. 888 – 902 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na nieodpłatnym przekazaniu przez darczyńcę innej osobie (zwanej.