Jak napisać oświadczenie do pzu

Masz ubezpieczenie auta, domu lub na życie? Chcesz nam zgłosić szkodę lub zdarzenie, ale nie wiesz, jak się zachować i co nam przesłać?Okres ubezpieczenia od. Okres ubezpieczenia do. W przypadku braku powyŜszych informacji, uznamy, Ŝe ubezpieczenie OC nie zostało zawarte w innym niŜ PZU SA. Warto wiedzieć jak poprawnie go napisać, gdyż często to właśnie to oświadczenie ma wpływ na wysokość uzyskanych roszczeń.W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat tego, jak napisać oświadczenie powypadkowe w celu uzyskania odszkodowania za szkodę pojeździe.OŚWIADCZENIE POSZKODOWANEGO ………………………………………………………………………… Imię i nazwisko poszkodowanego …………………….… …………………………. PESEL.