Zaświadczenie o stanie majątkowym skąd wziąć

WOI 01/01 Zaświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym · Termin płatności – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia · Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje. Zaświadczenie wydane być może na wniosek osoby prawnej, fizycznej lub jej pełnomocnika. Wymagane dokumenty, – złożenie odpowiedniego wniosku – dokument. W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.Wydział Finansowo-Budżetowy. Referat ds. podatkowych. Nazwa usługi: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM .Zaświadczenie o stanie majątkowym. Podstawa prawna. Na podstawie art. 306 a i 306 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r.