Dobro powraca podanie o zwrot kosztów

6 Statutu Fundacji proszę o zwrot kosztów poniesionych przeze mnie w związku z chorobą na poniższy rachunek bankowy: Jako załączniki do podania przesyłam. Prawidłowo wystawiona faktura/rachunek imienny na Podopiecznego zgodnie z w/w opisem Podanie o zwrot kosztów poniesionych w związku z terapią SM (Link) Dla. Jak można rozliczyć zwrot kosztów paliwa: Szczegóły reguluje osobna procedura. Adres do przesłania podania: Dobro Powraca – fundacja na rzecz chorych na. Adres do przesłania podania: Dobro Powraca – fundacja na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław. Zwrot kosztów paliwa. Po przesłaniu do nas kopii faktur/rachunków oraz podania o pomoc finansową. Zwrot poniesionych przez Państwa kosztów możliwy jest do miesiąca licząc od.