O jakich przy mitach bożych mówi pismo święte

1. Pismo Święte mówi, że Bóg jest: jeden jedyny, wieczny , niezmienny, niezmierzony, wszechmocny, wszystkowiedzący, nieomylny, miłosierny,2.Niezbadany -Niezgłębiony -Święty -Wszechmogący -Jeden -Sprawiedliwy.Jana, który mówi: «Głosimy wam żywot wieczny, który był u Ojca i objawił się nam. Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego. S Grzybek · 1961 — Chyba dlatego, jak mówi Danie 1-R ops2, że jest to jedna, jedyna księga w której napisano wszystko o Bogu i wszystko o człowieku. Napisano szczerze, bez. W niej to trzeci sługa jest bohaterem, a pan wcale nie symbolizuje Boga. Zgodnie z tym co mówi Pismo Święte bogaci nie wejdą do Królestwa Bożego i albo można to.