Protokół szczelności instalacji gazowej wzór

Plik pobrano już 849 razy!
Od teraz możesz pobrać plik protokół_szczelności_instalacji_gazowej_wzór w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Plik jest gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 23/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Przedstawiam przykładowy protokół z głównej próby wytrzymałości i szczelności wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym.4. Informacja o instalacji: Dane przyrządu pomiarowego: Odbiorniki gazu (typ, moc w kW, szt.): Rodzaj………Załącznik nr 5 do umowy. PROTOKÓŁ. z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Spisany dnia: …Z GŁÓWNEJ PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI I SZCZELNOŚCI. WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU. Dane wewnętrznej instalacji gazowej: Rodzaj instalacji: nowa, istniejąca, PROTOKÓŁ. Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI. INSTALACJI GAZOWEJ W OBIEKCIE. (BEZ UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY GAZU) z dnia …

Protokół szczelności instalacji gazowej wzór pdf

Kotła. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 1. Nie wiedząc, w jakich okolicznościach powinna odbyć się próba. PROTOKÓŁ NR ….. z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej głównej próby szczelności. W budynku nr ….……….lokal nr ……………., na działce. PROTOKÓŁ NR. z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w budynku nr ______ lokal nr ______ przy ul.Wobec powyższego: Próbę na szczelność instalacji uznaje się za pozytywną**. Próbę na szczelność instalacji uznaje się za negatywną.**. Wykonanie instalacji. Załącznik nr 5 do umowy. PROTOKÓŁ. z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Spisany dnia: …

Protokół szczelności instalacji gazowej wzór doc

PROTOKÓŁ NR. z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w budynku nr ______ lokal nr ______ przy ul.PROTOKÓŁ odbioru i sprawdzenia instalacji gazowej z główną próbą szczelności. Podstawa. prawna. – art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Kotła. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 1. Nie wiedząc, w jakich okolicznościach powinna odbyć się próba. Druk 35. PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI. Próbę szczelności instalacji przeprowadzono pod ciśnieniem wody …… MPa w czasie ……. godz.PROTOKÓŁ. Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI. INSTALACJI GAZOWEJ W OBIEKCIE. (BEZ UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELA DOSTAWCY GAZU) z dnia …

Wzór protokołu gazowe protokół próby szczelności instalacji gazowej

Główna próba szczelności instalacji gazowej jest jasno określona przez. Nie ma obowiązującego wzoru takiego protokołu, jednak powinien on. II Przegląd instalacji gazowej w zakresie sprawdzenia szczelności (badanie eksplozymetrem). 1. Szczelność przejść przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany. Załącznik nr 5 do umowy. PROTOKÓŁ. z okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Spisany dnia: …PROTOKÓŁ NR. z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w budynku nr ______ lokal nr ______ przy ul.Kotła. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ 1. Nie wiedząc, w jakich okolicznościach powinna odbyć się próba.

Próba szczelności instalacji gazowej protokół

Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wykonano pod względem dopuszczalnych stężeń gazu przyrządem pomiarowym typu: ………………………………………. nr fabr. …………………….Cena przeglądu instalacji gazowej, a także próby szczelności, jest uzależniona od bardzo wielu czynników. Najczęściej ostateczny koszt zależy od. na odcinku od kurka przed urządzeniem do urządzenia gazowego. Protokół z przeprowadzenia głównej próby gazowej często stanowi część protokołu. Protokół szczelności instalacji gazowej. Protokół szczelności instalacji gazowej jest dokumentem, jaki uzyskuje właściciel nieruchomości po. Dane wykonawcy. PROTOKÓŁ NR ………………. Z GŁÓWNEJ PRÓBY SZCZELNOŚCI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU. Informacje dotyczące wewnętrznej instalacji gazowej:.

Dodaj komentarz