Podanie o zwrot kosztów dojazdu do sądu

Plik pobrano już 1105 razy!
Od teraz możesz pobrać plik podanie_o_zwrot_kosztów_dojazdu_do_sądu w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Plik jest gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 24/04/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wnoszę o zwrot kosztów podróży w związku ze stawiennictwem na rozprawie. W celu dojazdu do Sądu skorzystałam(em) ze środka transportu w postaci:.Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie. Wydział Cywilny i Rodzinny Sądu Rejonowego – wzór wniosku w formie edytowalnejPobierz.a) Zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem obliczony jako dwukrotność iloczynu przejechanych. Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzieW przypadku tej strony informacje nie są dostępne.Zwrot racjonalnych kosztów podróży z miejsca mojego zamieszkania do (Sądu/innego. wnoszę o wypłatę ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu do sądu środkami.

Zwrot kosztów dojazdu do Sądu samochodem wzór

W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.Sąd Okręgowy w Warszawie ……… Wydział ……………….………… WNIOSEK DLA ŚWIADKA. o zwrot kosztów podróży / utraconego zarobku*. Dane wnioskodawcy. c) W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów podróży. Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży dostępny jest w Sądzie i na stronie. W związku ze stawieniem się w Sądzie na rozprawie w charakterze świadka w dniu………………. wnoszę o zwrot kosztów podróży z.Należności, o których mowa wyżej Sąd przyznaje na wniosek składany nie później niż w terminie 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Sądu. Wzór wniosku o zwrot.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu do sądu termin

Wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w Sądzie. Wydział Cywilny i Rodzinny Sądu Rejonowego – wzór wniosku w formie edytowalnejPobierz.Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka złożony na piśmie lub ustnie do protokołu. Zwrot kosztów stawiennictwa a wezwanie do sądu pracownika w charakterze. Wniosek złożony po wskazanym terminie może zostać oddalony.Należności, o których mowa wyżej Sąd przyznaje na wniosek składany nie później niż w terminie 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Sądu. Wzór wniosku o zwrot. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu – w wysokości.

Zwrot kosztów dojazdu strony do sądu

Koszty stawiennictwa świadka w sądzie poniesie ta strona, która wnioskowała o jego przesłuchanie. W przypadku gdy świadek korzystał ze. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub. a) Zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem obliczony jako dwukrotność iloczynu. Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży dostępny jest w Sądzie i na stronie. W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.Zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem obliczany jest jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za kilometr. Górną granicę tych należności stanowi.

Zwrot kosztów dojazdu świadka na przesłuchanie wzór

Koszty stawiennictwa świadka w sądzie poniesie ta strona, która wnioskowała o jego przesłuchanie. W przypadku gdy świadek korzystał ze. Czy pracownik ma prawo do otrzymać zwrot kosztów stawiennictwa?. tyczy się jedynie przesłuchania w charakterze świadka – pracodawca ma. Zwrot kosztów stawiennictwa świadka – zasady — Nie tylko świadek, ale także biegły i tłumacz Składanie wniosku o zwrot kosztów i utraconego dochodu. Zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności i z. Stwierdzam pobyt wezwanego świadka/biegłego/tłumacza/specjalisty*.Zwrot kosztów stawiennictwa świadka w sądzie obejmuje takie koszty jak: koszt utraconych zarobków koszt przejazdów koszt dojazdów środkami komunikacji.

Dodaj komentarz